banner
Đặt Ngay

Loại Phòng

Loại Phòng

STANDARD DOUBLE ROOM

Giá Phòng :  750.000 VNĐ đã bao gồm:

- Ăn sáng tự chọn hàng ngày.
- Miễn phí trong phòng Internet (ADSL & Wifi) và tại nhà hàng.
- Trà, cà phê, đường.
- Không tính thêm phí cho trẻ em dưới 12 tuổi ở chung phòng với cha mẹ (không có giường phụ). Tối đa 01 trẻ em / phòng.

  • Max: 2 Người
  • Kích thước phòng: 20 m2
  • Tầm nhìn từ phòng:: Thành phố
  • Giường ngủ:Giường Đôi(1m6)


 

STANDARD ROOM

 

Deluxe

SUPERIOR DOUBLE ROOM

Giá Phòng :  950.000 VNĐ đã bao gồm:

- Ăn sáng tự chọn hàng ngày.
- Miễn phí trong phòng Internet (ADSL & Wifi) và tại nhà hàng.
- Trà, cà phê, đường.
- Không tính thêm phí cho trẻ em dưới 12 tuổi ở chung phòng với cha mẹ (không có giường phụ). Tối đa 01 trẻ em / phòng.

  • Max: 2 Người
  • Kích thước phòng: 22 m2
  • Tầm nhìn từ phòng:: Thành phố
  • Giường ngủ:Giường Đôi(1m6)


 


DELUXE DOUBLE ROOM

Giá Phòng :  1.150.000 VNĐ đã bao gồm:

- Ăn sáng tự chọn hàng ngày.
- Miễn phí trong phòng Internet (ADSL & Wifi) và tại nhà hàng.
- Trà, cà phê, đường.
- Không tính thêm phí cho trẻ em dưới 12 tuổi ở chung phòng với cha mẹ (không có giường phụ). Tối đa 01 trẻ em / phòng.

  • Max: 2 Người
  • Kích thước phòng: 25 m2
  • Tầm nhìn từ phòng:: Thành phố
  • Giường ngủ:Giường Đôi(1m6)


DELUXE ROOM
FAMILY ROOM

FAMILY ROOM

Giá Phòng :  1.500.000 VNĐ đã bao gồm:

- Ăn sáng tự chọn hàng ngày.
- Miễn phí trong phòng Internet (ADSL & Wifi) và tại nhà hàng.
- Trà, cà phê, đường.
- Không tính thêm phí cho trẻ em dưới 12 tuổi ở chung phòng với cha mẹ (không có giường phụ). Tối đa 01 trẻ em / phòng.

  • Max: 4 Người
  • Kích thước phòng: 35 m2
  • Tầm nhìn từ phòng:: Thành phố
  • Giường ngủ: 2 Giường Đôi(1m6)